Om Ängsätra

Ängsätra välkomnar kvinnor och män med psykiska funktionshinder, med eller utan beroendeproblematik (alkohol och droger), samt individer med diagnosen samsjuklighet (dubbeldiagnos).

Korttid

Arbetet börjar på den nivå där individen befinner sig och allt eftersom klientens färdigheter utvecklas ökar erbjudandet att naturligt ta nya steg i vidareutvecklingen. Behandlingsarbetet bedrivs till viss del utifrån ett lösningsfokuserat synsätt och med utgångspunkt i relationen.

Placering

Vid placering eller för mer information kontakta placeringsansvarig.

Behandlingsinnehåll

Ängsätra har en tydlig KBT-inriktning och kan erbjuda samtal enligt den modellen. All personal har genomgått KBT och MI. Vi har även terapeut som är utbildad i ÅP. Boendet är ISO 14001-certifierat .

Kontakta oss

Kontakta oss

Lediga tjänster

Se lediga tjänster

Nyheter

Ängsätra presenterar en ny hemsida!

Ängsätra implementerat nytt journalsystem (SecuraNova).

Ängsätra har utvecklat sin HVB-behandling och vår ambition är att starta efter semestrarna.