Korttid

Korttidsplacering

Korttidsplacering är i första hand ett drogfritt boende där vi på Ängsätra kan erbjuda olika insatser och placeringen styrs utifrån det uppdrag som framförhandlats av placerande remittent.

Behandlingsinsatser

Behandlingsinsatserna på Ängsätra utgår från en fungerande rehabiliteringsmodell som bygger på fyra olika faser enligt den samlade vetenskapen:

• Närmandefasen
• Utredningsfasen
• Utvecklingsfasen
• Självständighetsfasen

Arbetet börjar på den nivå där individen befinner sig och allt eftersom klientens färdigheter utvecklas ökar erbjudandet att naturligt ta nya steg i vidareutvecklingen. Behandlingsarbetet bedrivs till viss del utifrån ett lösningsfokuserat synsätt och med utgångspunkt i relationen.

Målsättningen är att möta klienten där han/hon befinner sig mentalt och socialt för att bygga vidare på de beteenden som kan skapa en bärande plattform för individen. Detta sker genom en strukturerad individuell behandlingsplan. Planering sker tillsammans med klient, remittent och kontaktperson på Ängsätra.

Utvärdering och uppföljning

Vårt mål är att ha en regelbunden uppföljning tillsammans med uppdragsgivaren. Under samtliga faser följs klientens utveckling och dokumentation sker elektroniskt.

Utslussning och eftervård

Utslussning och eftervård sker i samråd med placerande instans samt övrigt nätverk.

Insatser

• Boende enligt SoL
• Behandling enligt HVB placering
• Korttidsboende
• ADL-träning
• Behovsinventering
• Skyddat boende
• Avlastning, viss habilitering

Aktiviteter

Våra aktiviteter syftar till en övergång av det vardagliga livet. Detta genom att både internt och externt, träna ADL-funktioner t.ex. matlagning, städ, inköp och social gemenskap.

Vi försöker tillgodose klienternas önskemål och behov av fritidsaktiviteter. Dessa är upplevelsebaserade och vi uppmuntrar klienterna att deltaga. Dessutom tillkommer diverse utflykter och olika forum för klienterna.

Det finns möjlighet till enklare sysselsättning efter överenskommelse.

Placeringstid

Placeringstiden kan vara av kortare eller längre tid. Detta styrs av uppdraget från remitterande instans.

Samverkan

Vi önskar en tydlig uppdragsbeskrivning och regelbunden kontakt med uppdragsgivaren. Vi anser också att det är viktigt att ha god kontakt med anhöriga, god man och övriga personer som ingår i klientens nätverk.

Konsulter och kontakter

På Ängsätra har vi ett nära samarbete med bland andra psykiatriker, läkare, handledare, vårdcentral, tandvård, arbetsterapeut, hår- och fotvårdare, massörer med flera.

Övriga kontakter tas vid behov.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hitta till oss

Hitta hit via karta

Lediga tjänster

Ängsätra är alltid intresserad av kompetent personal

Se lediga tjänster