Målgrupp

Ängsätra välkomnar kvinnor och män med psykiska funktionshinder, med eller utan beroendeproblematik (alkohol och droger), samt individer med diagnosen samsjuklighet (dubbeldiagnos).

Vi tar placeringar enligt 4 kap 1 § SoL, LRV, LPT samt enligt 27 § LVM.

• HVB 15 platser (behandling)
• Korttid 22 platser (framförallt ett drogfritt boende)

På Ängsätra har vi ett kognitivt förhållningssätt och ser till helheten för klienten med utgångspunkt från ett psykodynamiskt synsätt. Vid behandlingsplaneringen tar vi hänsyn till de hinder och behov som finns till grund för att kunna tillvarata samt utveckla individens egna resurser.

Grundläggande är att träffa klienten och göra en noggrann inventering, där eventuell diagnos är ett kriterium, av flera andra. Möjlighet till medicinering finns. Vid korttidsplacering gör vi en bedömning utifrån varje enskild klient. Dock kan vi inte ta emot klienter som medicineras med bensodiazepiner i en HVB-placering.

Vi tar inte emot klienter som medicineras med Metadon och Subutex.

Vi ser gärna att berört nätverk deltar i klientens planering.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hitta till oss

Hitta hit via karta

Lediga tjänster

Ängsätra är alltid intresserad av kompetent personal

Se lediga tjänster