Om Ängsätra

Mål

Ängsätra ska på ett respektfullt sätt verka för den enskilda individens integritet. Vi arbetar tillsammans med både kund och klient för att uppnå ett gemensamt mål.

Ängsätra ska erbjuda en drogfri och trygg miljö, där välutbildad och kompetent personal arbetar för att klienter ska leva ett liv utan missbruk av droger.

Målet är att vi ska ha en god kommunikation med våra tillsynsmyndigheter, kommunikationen ska präglas av öppenhet. Målet är också att stå upp för de lagar som berör verksamheten.

Allmänt/Organisation

Ängsätra är som organisation medlem av Svenskt Näringsliv, via föreningen Vårdföretagarna som ingår i förbundsgruppen Almega. Detta innebär bl a att vi har gällande kollektivavtal.

Organisationsnummer: 556524-3820.

Företaget grundades 1995-07-30 och är ett aktiebolag.

Antal boende/antal anställda

Ängsätra har möjlighet att bereda plats för 37 klienter och antalet anställda uppgår till 19.

Organisation och personal

Verksamheten på Ängsätra har bedrivits sedan 1996. Här arbetar välutbildad personal i form av sjuksköterska, behandlingsassistent, socionom, socialpedagog, friskvårdsterapeut, casemanager, handledare, psykiatriker, skötare, kock, vaktmästare, lokalvårdare och ekonom. Målet är att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Ängsätra är bemannat dygnet runt.

Faciliteter

Alla på Ängsätra erbjuds eget rum, antingen i huvudbyggnaden eller i gruppboende. Tillgång till träningskök finns i gruppbostaden och vi kan dessutom nyttja träningslägenheter i Horred.

Konsulter och kontakter

På Ängsätra har vi ett nära samarbete med bland andra psykiatriker, handledare, vårdcentral, tandvården, arbetsterapeut, hår- och fotvårdare, massörer med flera.

Övriga kontakter tas vid behov.

Kvalitets- och miljöarbete

Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001 (27 november 2003). Kvalitetssystem finns.

Fortbildning

Fortlöpande sker utbildning och handledning för personalen för att dels höja kompetensen, dels utveckla verksamheten ytterligare för att på så sätt ligga i framkant och kunna leverera god kvalitet.

Tillsyn

Tillsyn sker årligen av berörda myndigheter.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hitta till oss

Hitta hit via karta

Lediga tjänster

Ängsätra är alltid intresserad av kompetent personal

Se lediga tjänster