Placering

Placeringstid

Placeringstiden kan vara av kortare eller längre tid. Detta styrs av uppdraget från remitterande instans.

Tillvägagångssätt vid placering

Tillvägagångssättet inför en placering utgår från en förfrågan med efterföljande studiebesök vid ett eller flera tillfällen. Besöket/en kan ske både enskilt eller tillsammans med de olika aktörerna såsom exempelvis beställare och nätverk. Inledningsvis görs en kartläggning som beskriver nivån där den enskilde befinner sig socialt och beteendemässigt för att utifrån denna kunna föreslå lämpligt boende. Om föreslaget boende är till belåtenhet för alla parter sker en inskrivning. Inskrivning sker helst i början av veckan.

Innan inflyttning sker utses ett kontaktteam för den nyinskrivne. Denne tas sedan vid ankomsten emot av en i personalen samt visas runt och informeras om verksamheten och rutinerna.

Akutplaceringar

Akutplaceringar kan göras efter överenskommelse.

Insatser vid placering

• Boende enligt SoL
• Behandling enligt HVB placering
• Korttidsboende
• ADL-träning
• Behovsinventering
• Skyddat boende
• Avlastning, viss habilitering

Ansökan om placering

Ladda ner vår ansökningblankett som ni fyller i och sedan skriver ut. Skicka ansökan via fax 0320-20 90 91 och vi behandlar ansökan omedelbart.

Ladda ner vår ansökningsblankett här.

Kontakt vid placering

Vid placering eller för mer information kontakta placeringsansvarig

Tel: 0320-20 90 95
Mob: 0702-89 79 71
E-post: placeringsansvarig@angsatra.se

Vill ni bli kontaktade, fyll i nedanstående formulär


Kontakta oss

Kontakta oss

Hitta till oss

Hitta hit via karta

Lediga tjänster

Ängsätra är alltid intresserad av kompetent personal

Se lediga tjänster