Snabbfakta

Verksamhetsmål

Ängsätra ska på ett respektfullt sätt verka för den enskilda individens integritet. Vi arbetar tillsammans med både kund och klient för att uppnå ett gemensamt mål.

Ängsätra ska erbjuda en drogfri och trygg miljö, där välutbildad och kompetent personal arbetar för att klienter ska leva ett liv utan missbruk av droger.

Målet är att vi ska ha en god kommunikation med våra tillsynsmyndigheter, kommunikationen ska präglas av öppenhet. Målet är också att stå upp för de lagar som berör verksamheten.

Verksamhetsinnehåll

Ängsätra har en tydlig KBT-inriktning och kan erbjuda samtal enligt den modellen. Personal har genomgått KBT och MI. Vi har även personal som är utbildad i ÅP. Boendet är ISO 14001-certifierat..

Behandling med behovsorienterad samtalsterapi, miljöterapi, återfallsprevention och sysselsättning enligt HVB-placering.

På korttidsboende erbjuder vi olika insatser som kartläggning, ADL-träning, behovsinventering, skyddat boende, avlastning (viss habilitering) och aktiviteter samt möjlighet till egna önskemål. Vi erbjuder även neuropsykiatriska utredningar mot extra kostnad.

Uppdrag/tid

Placeringstiden kan vara av kortare eller längre tid. Detta styrs av uppdraget från remitterande instans.

Huvudman

Ängsätra Vård och Omsorg AB.

Antal platser

37. (22 platser i korttids-platser och 15 HVB-platser). Kontakta Ängsätra för dagsaktuell information på placeringsansvarig@angsatra.se, tel 0320-20 90 95 eller mobil 0702-89 79 71.

Målgrupp

Ängsätra välkomnar kvinnor och män med psykiska funktionshinder, med eller utan beroendeproblematik (alkohol och droger), samt individer med diagnosen samsjuklighet (dubbeldiagnos).

Vi tar placeringar enligt 4 kap 1 § SoL, LRV, LPT samt enligt 27 § LVM.

Grundläggande är att träffa klienten och göra en noggrann inventering, där eventuell diagnos är ett kriterium, av flera andra. Möjlighet till medicinering finns. Vid korttidsplacering gör vi en bedömning utifrån varje enskild klient. Dock kan vi inte ta emot klienter som medicineras med bensodiazepiner i en HVB-placering.

Vi tar inte emot klienter som medicineras med Metadon och Subutex.

Läge

Marks kommun, ca 3 km utanför Horred på en ort som heter Istorp. Se närmare beskrivning här. Kommunikation/Avstånd:
Varberg 4 mil, Borås 5 mil, Kungsbacka 5 mil, Göteborg 7 mil.
Tåg och busskommunikationer finns.

Antal anställda

Uppgår till 19 anställda. Dygnetruntbemanning.

Pris per vårddygn

För prisuppgift kontakta verksamheten. (ramavtalsplatser undantagna)

Neuropsykiatrisk utredning

Kontakta Ängsätra för prisuppgift.

Korttidsplacering

På korttidsboende erbjuder vi olika insatser som kartläggning, ADL-träning, behovsinventering, skyddat boende, avlastning (viss habilitering) och aktiviteter samt möjlighet till egna önskemål.

HVB-placering

Behandling med samtalsterapi, miljöterapi, återfallsprevention och möjlighet till sysselsättning.

Konsulter och kontakter

På Ängsätra har vi samarbete med psykiatriker, psykolog, handledare, vårdcentral, tandvård, sjukgymnast, arbetsterapeut, hår- och fotvårdare, massörer med flera.

Övriga kontakter tas vid behov.

Ramavtal

Göteborgs Stad med kranskommuner, Borås Stad med kranskommuner samt ytterligare ett 90-tal kommuner runt om i landet samt även migrationsverket.

Kvalitets- och miljöarbete

Verksamheten är certifierad enligt ISO 14001 (27 november 2003). Kvalitetssystem finns.

Fortbildning

Fortlöpande sker utbildning och handledning för personalen för att dels höja kompetensen, dels utveckla verksamheten ytterligare för att på så sätt ligga i framkant och kunna leverera god kvalitet.

Tillsyn

Tillsyn sker av berörda myndigheter.

Kontakta oss

Kontakta oss

Hitta till oss

Hitta hit via karta

Lediga tjänster

Ängsätra är alltid intresserad av kompetent personal

Se lediga tjänster