Ängsätra har utvecklat sin HVB-behandling och vår ambition är att starta efter semestrarna.

Ängsätra har utvecklat och förnyat sin behandlingsmodell gällande HVB-placering. Den genomsyrar ett kognitivt arbetssätt och består av flera steg där vi vill möta klientens hela behov i sin utveckling till ett drogfritt liv.

Klientens första steg innebär drogfrihet och stabilisering från den kritiska abstinensen, där tiden är väldigt individuell. Klienten behöver komma in i nya dagliga rutiner och lära sig mer om beroendeproblematiken.

När den mest akuta abstinensfasen är över upprättas en individuell behandlingsplan där miljöterapi och ÅP (återfallsprevention) planeras in i ett veckoschema.

Vi ställer krav på klienten om eget deltagande i sin behandlingsutveckling och terapeuten finns med som vägledning i den processen. Här är samarbete och kontinuerlig uppföljning viktigt.

När klienten har kommit in i nya rutiner och tar ansvar för sin behandlingsutveckling finns möjligheten till att fortsätta processen med ytterligare ett steg som att få samtal hos Psykoterapeut. Tillsammans med psykoterapeut gör vi upp ett behandlingsprogram som pågår minst i 10 veckor och vilket kan förlängas vid behov.

Vill ni veta mer om HVB verksamheten är ni välkomna att kontakta oss på Ängsätra.