Ängsätra tecknar avtal med Värmlands kommuner

Ängsätra har tecknat avtal med Värmlands kommuner avseende boende för vuxna. Avtalet träder ikraft 2016-10-01.