Ängsätra utvecklar boendeformen med ett träningsboende

Ängsätra kommer utveckla sina boendeformer med ett träningsboende. Syftet är utöka och förbättra vår utslussverksamhet samt bredda utbudet av boendeformer. Boendet består av 5 rum placerade i enskild byggnad strax utanför Ängsätras huvudbyggnad. Tillhörande denna byggnad finns gemensamhetsutrymme i form av TV-rum och kök. Klienten har enskilt rum samt tillgång till alla gemensamhetsytor. Med hjälp av personal ansvara klienten för städning av sitt boende samt utemiljön för att skapa meningsfullhet samt medvetandegöra för klienten var hon/han befinner sig i ett sammanhang av andra.

Klienten kommer inledningsvis äta frukost i sitt egna kök, och övriga måltider i huvudbyggnaden. Detta kommer utvecklas och sedermera även innefatta egen tillagning av lunch i sitt egna kök. Genom det kommer det ställas krav på klienterna i träningsboendet att säga nej till sina grannar i huvudbyggnaden då de övriga inte får äta eller vara i träningsboendet.

Vem som erbjuds bo i denna boendeform styrs av förståndare i samarbete med beslutande socialtjänst.

Projektet kommer revideras regelbundet av föreståndare samt representant ifrån arbetslaget.